Het Register van Infra Kwaliteit

Via dit register kunnen alle betrokken partijen informatie inwinnen over de KOMO-gecertificeerde specialistische wegenbouwbedrijven.

Soorten certificaten

Elk bedrijf dat met enige regelmaat werkzaam is in één van de BRL-gebieden kan KOMO-certificaathouder worden. Binnen Infra Kwaliteit zijn momenteel 4 verschillende KOM0-certificaten onder beheer, te weten:

BRL 9101 toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
BRL 9141 wegmarkeringsmaterialen
BRL 9142 appliceren van wegmarkeringsmaterialen
BRL 9161 aanbrengen van geleiderail

Geldigheidsduur

De KOMO-certificaten hebben een looptijd van 3 jaar. Binnen deze periode vinden regelmatig controles (audits) plaats bij de KOMO-certificaathouder door de inspectie instelling. Bij goed functioneren wordt het KOMO-certificaat verlengd. Bij minder goed functioneren, moet de KOMO-certificaathouder maatregelen treffen ter verbetering.

De KOMO-certificaathouders

De lijst van KOMO-certificaathouders per 1 januari 2019 kunt u hier downloaden.

 

Bent u geïnteresseerd om onder BRL te gaan werken? Neem dan contact op met InfraKwaliteit, of 030 290 1623.

Register

Per 1 januari 2018 kunnen personen een examen doen om aan te tonen dat zij vakbekwaam zijn.
In het register staan deze personen genoemd.