Actueel 

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van interessant nieuws van Infra Kwalititeit.
Meld u aan voor de InfraKwaliteit Nieuwsbrief via info@infrakwaliteit.nl.
U ontvangt maximaal één nieuwsbrief per kwartaal.

Nieuwsbrief nr. 6

Nieuwsbrief nr. 7

Nieuwsbrief nr. 8

Nieuwsbrief nr. 9

Nieuwsbrief nr. 10

Nieuwsbrief nr. 11

Financiering

De opslag voor het beheer wordt apart kenbaar gemaakt op de factuur van de inspectie instelling aan de KOMO-certificaathouder. Hierdoor wordt transparant wat het beheer kost van een BRL en wat de auditkosten zijn.

Kwaliteitsborgingsinstrument KiK gereed

Met dit instrument kan bij vergunningsplichtige bouwwerken worden voldaan aan de eisen van de wet én aan private kwaliteitseisen. Zie hier het persbericht.

Private kwaliteitsborging bouw: meer klantvriendelijkheid en snellere processen

Klik hier voor het artikel.

Rapportage WOW ongewenst gedrag weg- en waterbeheerders

Klik hier voor het rapport.

KOMO houdt vertrouwen

Klik hier voor het artikel.

Memo geldigheidstermijnen procescertificaten

Klik hier voor de memo.

Wijzigingsbladen BRL 9101, 9142 en 9161

De KOMO wijzigingsbladen van de BRL 9101, 9142 en 9161 zijn op
20 augustus 2018 vastgesteld:
Wijzigingsblad BRL 9101
- Wijzigingsblad BRL 9142
- Wijzigingsblad BRL 9161

Persoonscertificaten VKM

Het CvD Infra Kwaliteit heeft in haar vergadering van
18 september 2017 besloten dat de huidige persoonscertificaten monteur VKM gelijk staan aan de vakman VKM, zoals die in de BRL 9101 (die per 1-1-2018 in werking is getreden) worden genoemd.

Examinering BRL-en 9101, 9142 en 9161

Het bestuur Infra kwaliteit heeft op 25 september 2017 enkele documenten m.b.t. de examinering voor de BRL-en 9101, 9142 en 9161 vastgesteld.
Deze SW-documenten staan op de site.
Proefexamens:
- Examenvragen Medewerker VKM
Examenvragen open Vakman VKM
- Examenvragen Vakman VKM
- Examenvragen open Verkeersmanager Verkeersmaatregelen
Examenvragen Verkeersmanager Verkeersmaatregelen
Formulier examens
Formulier opleider
Vgl BRL 9101 2011 vs 2017
- Vgl BRL 9142 2003 vs 2017
- Productcertificaat BRL 9141

Persbericht nieuwe BRL 9101 en BRL 9142

Herziene Beoordelingsrichtlijnen 9101 en 9142 per 1 januari 2018 in werking. Klik hier voor het persbericht.

Examinering verkeersmanager BRL 9101

Het CvD Infra Kwaliteit heeft besloten om de examinering voor de verkeersmanager BRL 9101 uit te stellen tot 1 juli 2018.

Register Infra Kwaliteit

Pas op !
Alleen door Infra Kwaliteit vanaf 1-1-2018 geëxamineerde en geslaagde kandidaten komen in het Infra Kwaliteit register.
Alleen die geregistreerde personen tellen mee voor de eis uit de BRL 9101 dat de ingezette personen vakbekwaam moeten zijn.
Daarnaast kunnen personen nog worden ingezet op basis van een ouder maar nog geldig certificaat dat destijds is afgegeven door een erkende opleider.

Personen die een “BRL 9101 certificaat” hebben van 1-1-2018 of later dat niet is afgegeven door Infra Kwaliteit staan sowieso niet in het Infra Kwaliteit register.
Deze personen kunnen dus ook niet worden ingezet i.h.k.v. de BRL 9101 werkzaamheden !