Meerwaarde van KOMO-certificering

KOMO-certficatie biedt de opdrachtgever zekerheid en de KOMO-certificaathouder duidelijkheid.

 

Zekerheid voor de opdrachtgever

Doordat bedrijven onder KOMO-certificaat werken, is hun werkproces geborgd. Hierdoor ontstaat er een constante kwaliteit van product en proces. Dit geeft de opdrachtgever de zekerheid dat proces en product kwalitatief goed zijn. 

Onafhankelijke inspectie instellingen houden toezicht op deze werkprocessen door regelmatig audits te houden bij de bedrijven en op werklocaties.

 

BRL als eis bij de aanbesteding

Opdrachtgevers kunnen de BRL als bestekseis hanteren. Dit verzekert de opdrachtgever van een goed proces en product. Ook is gegarandeerd dat de inspectie instelling het toezicht op het bedrijf en de werkzaamheden uitvoert.
Zeker nu steeds meer opdrachtgevers technisch-inhoudelijk terugtreden en de markt haar verantwoordelijkheid neemt, is deze kwaliteits- en veiligheidsborging extra belangrijk.

Omdat er per BRL ruim voldoende KOMO-certificaathouders zijn, blijft de vrije marktwerking gewaarborgd.

Duidelijkheid voor de KOMO-certificaathouder

KOMO-certificering zorgt ook voor eenduidige en transparante werkprocessen binnen het wegenbouwbedrijf. Deze duidelijkheid komt de KOMO-gecertificeerde werkorganisatie ten goede en daarmee de kwaliteit van het eindproduct.
De KOMO-certificeringseisen zijn voor alle KOMO-certificaathouders gelijk. Dit verbetert het kwaliteitsniveau van de bedrijven.

 

Kostenbesparing

Door de BRL-certificering te combineren met andere certificeringsregelingen zoals ISO/VCA, kunnen KOMO-certificaathouders op een efficiënte manier kosten besparen. Dit zonder de gewenste kwaliteit uit het oog te verliezen.