Home

Doel Infra Kwaliteit

Infra Kwaliteit zorgt voor kwaliteit en veiligheid in de wegenbouw. Met behulp van KOMO-certificering van specialistische wegenbouwers via BeoordelingsRichtLijnen (BRL), zet Infra Kwaliteit zich in voor borging en optimalisering van de kwaliteitsstandaard.

Waarom KOMO-certificering?

KOMO-certificering stimuleert wegenbouwbedrijven om aan de strikte normen te voldoen. Dit draagt bij aan een hogere kwaliteit van het wegproduct en een grotere veiligheid voor zowel weggebruikers als wegwerkers.

Werkwijze

Infra Kwaliteit beheert de kwaliteit van bestaande BRL-en, ontwikkelt nieuwe BRL-en en zorgt ervoor dat elke BRL aansluit op de hedendaagse werkmethoden.
Daarnaast zorgt Infra Kwaliteit door examinering dat de medewerkers van de KOMO-gecertificeerde bedrijven vakbekwaam zijn en getoetst tegen uniforme normen.
Om ontwikkelingen in marktvraag en werkmethoden tijdig te signaleren, vindt voortdurend afstemming plaats met het werkveld. Op deze manier bewaakt en verbetert Infra Kwaliteit het kwaliteitsniveau van de KOMO-certificaten.

 

De KOMO-certificering vindt plaats op basis van deze BeoordelingsRichtLijnen (BRL):

-    BRL 9101 aanbrengen van Verkeersmaatregelen
-    BRL 9141 Wegmarkeringsproducten
-    BRL 9142 appliceren van Wegmarkeringsmaterialen
-    BRL 9161 plaatsen van Geleiderail

In het kader van onafhankelijkheid en transparantie worden de audits voor KOMO-certificering niet uitgevoerd door Infra Kwaliteit, maar door de aangesloten, geaccrediteerde inspectie instellingen. Dit zijn Kiwa Nederland BV en Nederlands Certificatie Kantoor B.V. (alleen BRL 9101).

Inspraak op de inhoud van de BRL

Infra Kwaliteit is zo georganiseerd dat zowel opdrachtgevers, producenten als aannemers betrokken zijn bij de totstandkoming en het reviseren van een BRL. Derden kunnen altijd input leveren via het secretariaat.

Documenten

Deze documenten geven inzage in de werkwijze en structuur van Infra Kwaliteit:
Documentenbeheer
Klachten en bezwaar
Validatie
Beeldmerk
Organogram
Reglement CvD
Reglement Commissies
Tarievenblad 2018
Tarievenblad 2019
Examenprotocol 2017
Examenprotocol 2019
Examenreglement 2017
Examenreglement 2019
Eind- en toetstermen BRL 9101
Eind- en toetstermen BRL 9142
Eind- en toetstermen BRL 9161
Profielen personen BRL 9101
Vergelijking BRL 9141 2009 vs 2018
Vergelijking BRL 9161 2002 vs 2018